دسته: علوم و مهندسی

کشف گیاهی که فتوسنتز نمی‌کند

محققان دانشکده علوم دانشگاه کوبه موفق به کشف گونه گیاهی جدیدی در ژاپن شده‌اند که نه فتوسنتز کرده و نه شکوفه می‌دهد.

آیا حیوانات احساسات دارند؟

احساسات داشتن یعنی توانایی احساس کردن یا درک کردن اطرافیان یا محیط اطراف؛ امروزه بسیاری از ما معتقدیم که حیوانات نیز توانایی درک احساسات را دارند،

آیا مرد برفی واقعی است؟

نتایج آنالیزهای DNA نشان می‌دهد شواهد و مدارکی که ادعا می‌شد متعلق به مرد برفی است، در واقع به گونه‌ای از خرس‌ها تعلق دارد.

نخستین چشم آبی ها

دانشمندان علوم ژنتیک، دی ان آی میتو کندری از افراد چشم آبی در کشورهای گوناگون نظیر اردن، دانمارک و ترکیه را با هم مقایسه کرده اند