دسته: علوم و مهندسی

توانایی تشخیص چهره ذاتی نیست

محققان با انجام یک پژوهش جدید روی میمون‌های ماکاک دریافتند که توانایی تشخیص چهره، امری اکتسابی است و به مرور زمان و با مواجه مکرر با چهره‌ها ممکن می‌شود و امری ذاتی نیست.

گل‌ها را به رنگ دلخواه درآورید

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند با استفاده از نوعی ابزار ویرایشگر ژنی موسوم به «کریسپر» رنگ گل‌های یک باغ ژاپنی را از بنفش به سفید تغییر دهند.

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

تجربیات کودکی DNA را تغیر می دهد

دوران کودکی اهمیت بسزایی در زندگی هر فرد دارد و حالا نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این تجربیات اولیه زندگی توانایی تغییر بدن در سطح ژنتیکی را دارد.

زیست کره و پیشرفت فرگشتی

اکثر گزارش های ارائه شده از تاریخ حیات بر روی زمین، با فرض ثابت بودن محیط نوشته می شوند، حال آنکه در واقعیت چنین نبوده است