پ پ

دسته: افسانه یا واقعیت

غار شناگرها

  جلف کبیر فلاتی است در استان وادی الجدید, منطقه دورافتاده ای واقع در گوشه جنوب غربی مصر و جنوب شرقی لیبی آن را به حایل بزرگ ترجمه کرده‌اند. غار شناگرها در وادی سورا...

هرمس hermes

هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی: Ἑρμῆς) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است. در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن،...

هادس

هادس به دلیل حکومت بر زیرزمین، صاحب معادن زیرزمینی هم بود و خدای ثروت هم به‌شمار می‌رفت. او پرسفونه،