دسته: مرگ – پایان زندگی؟

۵ یافته‌ عجیب در مورد مرگ

بصیرت مرگ

یکی از شبهای سال ۱۷۸۸، ژاک کازوت نویسنده، مهمانهایش را هنگام صرف شام با پیشگویی کردن اتفاقاتی که طی انقلاب فرانسه روی داده اند، وحشت زده کرد.

آماده شدن برای مرگ – مراسمات فرهنگهای مختلف

تنها یقین در زندگی ، مرگ است. قرن هاست که انسان ها سعی در یافتن راه های این مسئله دارند ، که می تواند دلیل اینکه بسیاری از افراد به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند ، را توضیح دهد

تجربه زندگی پس از مرگ به نقل از یک جوان دانشجو

یک دانشجوی برنامه‌نویسی کامپیوتر در کاستاریکا پس از انجام یک عمل جراحی فوت کرد. وی زندگی پس از مرگ را تجربه کرد و سپس در سردخانه به زندگی دوباره بازگشت.

عیسی مسیح و دوازده حواری

ظهور ناجی موعود

درباره ی زمان ظهور منجی موعود که در تمامی ادیان وعده داده شده است، روایات بسیاری وجود دارد. از آنجایی که اکنون در حال گذار به عصر آکوآریوس یا دلو و یا یازدهمین برج از منطقه البروج هستیم،

تجربه‌ نزدیک به مرگ

تجربه ی یک سرباز

سال ۱۹۶۹ در ویتنام مشغول انجام وظیفه ی میهن دوستانه ام بودم و به دیگران هم انجان کارها را آموزش می دادم. من از تعلیم دهندگان کلاه سبز ( کماندوهای ارتش آمریکا ) در جنگ تن به تن چریکی بودم.

مرگ بالینی و مرگ بیولوژیکی

آن روح قصد دارد با تمامی انسان های روی سیاره ی زمین پیوند یابد.

اولین برخورد من با فرشته ها، در نیمه ی تابستان ۱۹۶۱، وقتی ۱۳ و نیم ساله بودم طی تجربه ی نزدیک مرگم در یک استخر عمومی در اسرائیل اتفاق افتاد. در حدود یک سال و نیم بعد،

عشق همه جا بود

زمانیکه این تجربه را از سر گذراندم، مطلقاً چیزی در مورد تجربه ی نزدیک مرگ نمی دانستم. چند سال پیش بود که در مورد این چیزها آموختم و هر چیز مرتبط با آنها را خواندم. به شدت بیمار بودم یک هفته تب ۱۰۶ داشتم.