دسته: مرگ – پایان زندگی؟

تجربه پس از مرگ

من به بهشت رفتم

من این داستان را از دو منظر می نویسم، یکی تجربه ی خودم و یکی هم تجربه ی آلیسیا. در شانزدهم جولای ۲۰۰۱ همراه آرمی، هم اتاقیم، بیرون از شهر فرستاده شدم. او به خاطر عمل سزارین به انسداد روده ای مبتلا شده بود.

جاودانگی

راز جاودانگی!

تولد و مرگ هر دو حالت انتقالی است که آگاهی را از یک واقعیت به دیگری منتقل می کند. مهم است که بدانیم آگاهی در جای بخصوصی وجود ندارد که با مرگ ازبین برود.

چرا ما خواب می بینیم؟

‍ چرا ما خواب می بینیم؟

اسراری که هنوز علم جوابی برایشان ندارد . چرا ما خواب می بینیم؟ آیا دلیلی وجود دارد که آنچه در خواب می بینیم بخشی از واقعیت دیگری نباشد؟

ایا ما یک توهم هستیم؟

اگرمادرجهان های موازی دیگری مرده باشیم و یااگرنسل بشردرجهان های دیگر منقرض شده باشدپس انسان ها یی که دراین دنیا زندگی میکنند یک توهم هستند

‍ چگونگی مرگ واقعی

استادالهی قمشه اى: جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی، در کسری از ثانیه انجام می شود. این لحظه چنان سریع اتفاق می افتد

اثبات وجود روح

یکی از بزرگترین سوالاتی که بشر همواره با ان روبرو بوده است،موضوع روح است.آیا ما انسان ها علاوه بر جسمی که داریم و انرا می بینیم