پ پ

مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

فرضیه پارک ژوراسیک با کشف فسیل ۴۶ میلیون ساله حشره واقعیت میابد

با اخباری که این روزها در مجلات معتبر جهانی و درج این خبر در روزنامه های کثیر الانتشار مهرماه ۹۲هستیم تئوری نویسنده پارک ژوراسیک به واقعیت نزدیک