پ پ

مجله علمی : اینفو

ژن ماورائی,Meta Gene

ژن ماورائی,Meta Gene

پس از سالها تحقیق و سفرهای بعد astral و ملاقات با موجودیتهای مثبت و منفی زیاد و آموزه هایم از موجودیتهای مثبت, پاسخ برخی از سوالاتی را که در اذهان خیلیها از جمله خودم بوده یافته ام.

کبوتران در دام مثلث برمودا

جام جم آنلاین: کبوتربازان منطقه ای در انگلستان که کبوتر هایشان از ماه آوریل تاکنون هنگام پرواز به طور مرموزی ناپدید می شوند به هراس افتاده اند.