برچسب: آمادگی جسمانی

چگونه سریع بدویم؟

 افراد زیادی به طور منظم می‌دوند تا کالری بسوزانند و آمادگی جسمانی‌شان افزایش یابد. معمولا دوندگان فواصل بیشتری را می‌دوند تا سرحال تر باشند. انجام ورزشها و تمرین‌های سریع می‌تواند به دوندگان کمک کند تا کارایی خود را افزایش دهند.

حرکات ورزشی دوره بارداری

بر روی توپ آمادگی جسمانی تمرین کنید

تنها نشستن بر روی توپ آمادگی جسمانی تمام عضلات حمایت کننده رحم را درگیر می نماید. به علاوه تمرینات این فصل تلاش می کند تا با نشستن شما بر روی این توپ در سراسر روز به تقویت عضلات اصلی