برچسب: احساسات انسان

کاریزما

پرورش انعطاف پذیری احساسی

انعطاف یعنی باور می کنید که توانایی مدیریت موقعیت ها را دارید بدون آنکه آنها شما را در هم شکنند. انعطاف به صورت ناخودآگاه و خودآگاه ایجاد می شود.شما انعطاف را در دوران کودکی

چرا احساس می کنم آدم مهمی نیستم؟

از کودکی یاد می گیریم ارزش ما در کارهایی است که انجام می دهیم. از نقاشی هایی که روی در یخچال نصب می شد تا پاداش هایی که سرکار دریافت می کردیم بیانگر این نکته است که عامل افتخار و احترام ما همیشه بیرونی بوده است

زوج

چرا احساس می کنم باید دیگران را کنترل کنم؟

«اگر چه مسیرها را خوب نمی شناسم اما دلم می خواهد به دیگران بگویم از کدام مسیر باید بروند. برای من مهم است که دیگران با طرز فکرم آشنا شوند و نقطه نظراتم را بپذیرند.

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love

بررسی فیزیولوژی احساسات انسان

شما سیستمی منسجم و متشکل از ذهن، بدن و احساسات هستید. آنچه را از لحاظ احساسی تجربه می کنید بلافاصله به صورت شیمیایی در بدنتان تجربه می کنید.

مغز انسان

هیجانات خود را با ۲ نیمکره مغز کنترل کنید

باور کنید یا خیر، مسئول نوسان های احساس، مغز انسان است. نیمکره چپ مغز، مسئولیت تفکر منطقی و استدلال و زبان را دارد در حالی که نیمکره راست مسئول درک احساسات و ارتباطات غیر کلامی است.