برچسب: افکار مثبت

قانون جذب

چگونه خواسته های خود را با قانون ارتعاش آشکار کنید

قانون ارتعاش یکی از قوانین اولیه جهان هستی است ، در صورتی که بدانید چطور برای خواسته ها و اهدافتان ارتعاش مثبت به کائنات بفرستید ، در مسیر درست برای رسیدن به اهدافتان قرار خواهید گرفت. 

ارتعاش مثبت

ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ

ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽﺗﺎﻥ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﺩ.

روانشناسی زن و مرد

راهکارهای تغییر باور در روابط و زندگی

بر اساس اصول قانون جذب هنگامی که ما بتوانیم باورهای خود را تغییر دهیم و باورهای مرکزی مثبت در خود ایجاد کنیم، به راحتی در مسیر جذب خواسته ها قرار می گیریم باورها افکار و عقاید تکرار شونده ای هستند

زبان بدن افراد با اعتماد به نفس

چطور عزت‌نفس‌مان را پرورش دهیم؟

 عزت نفس ما در دوران جوانی به ما القا شده است. اینکه دائماً توسط خانواده، دوستان و به طور کلی جامعه مورد انتقاد قرار بگیریم، به آرامی احساس ارزشمندی خود را از دست می‌دهیم.

امید

یک روز عالی با تکرار جملات پر انرژی

احتمالا شما هم به این اعتقاد دارید که هر کس که صبح خود را با انرژی شروع کند و هرگونه در ذهن خود، روز خود را تصور کند آن طور خواهد بود.

قانون جذب

قانون جذب چیست و چگونه می توانیم از آن نتیجه بگیریم؟

در این قانون، با صرف نظر کردن از سن، ملیت یا اعتقاد مذهبی، همه ما مستعد قوانینی هستیم که حاکم بر جهان است، از جمله قانون جذب! این قانون جذب است که از قدرت ذهن استفاده می کند تا آنچه را که در افکار ما وجود دارد را به واقعیت تبدیل کند.

قانون جذب

۶ سوء برداشت خطرناک از قانون جذب

این مقاله دقیقا برای تو نوشته شده! همین جا بهت قولی می دم که بعد از خواندن این مقاله حتی فکرشم نمی کردی دیدگاهت نسبت به قانون جذب و جهان هستی اینقدر تغییر کنه!