برچسب: خدایان باستان

۱۰ خدای واقعی هندو

ویشنو از برجسته ترین خدایان “هندو” است، بسیاری از طرفداران (به اصطلاح vaishnavas یا Vishnuists) او را به عنوان بالاترین و تنها خدای واقعی میدانند.

تمدنهای گذشته

زمان شگفت انگیز گذشته ما ، افسانه های پوپول-ووه ، مایاهای باستان به دنیا آمدند ، که متون مقدس آنها از وجود پنج دوره کیهانی حکایت دارد. چهار گروه اول به نام های آب ، هوا ، آتش و زمین شناخته می شوند ، آنها به اتمام رسیدند ، دوره پنجم هنوز در حرکت است.

لیلیث: دیو باستانی ،خدای تاریکی یا الهه نفسانی؟

برخی منابع او را به عنوان یک دیو توصیف می کنند ، در برخی دیگر به عنوان نمادی از  الهه های تاریکی است. لیلیت یکی از قدیمی ترین شیاطین زن در جهان است که ریشه های آن را می توان در حماسه معروف گیلگمش یافت ، اما در کتاب مقدس و تلمود نیز ذکر شده است.

اسامی خدایان یونان باستان / نام خدایان اساطیری یونان و روم / نام اساطیر رومی

خدایان و اسطوره های یونان باستان

در زمانهای بسیار دور، انسان ناشناخته ها و وقایع طبیعی مانند باران، صاعقه، گرما و سرما، شب و روز، تغییر فصل، مرگ و زندگی و مانند اینها را زاییده قدرت خدایانی میدانست که بر زمین و موجودات آن حکومت میکردند.