برچسب: لذت جنسی

اثرات مثبت رابطه جنسی

تاثیرات مثبت رابطه جنسی بر مغز

رابطه جنسی می تواند تاثیرات مثبت بسزایی در بدن و مغز شما ایجاد کند در حین رابطه جنسی دوپامین ترشح می شود که عامل ایجاد حس لذت و خوشی می باشد که اینکار باعث از بین بردن و درمان  افسردگی در افراد می شود.

چند مورد در رابطه با آمیزش جنسی

واکنش های جنسی در روابط جنسی

به کلیه تغییرات فیزیولوژیکی اطلاق می شود که در جریان یک عمل جنسی در بدن ایجاد می شوند. این تغییرات دارای چهار مرحله مشخص زیر می باشند که مجموعا چرخه پاسخ جنسی را تشکیل می دهند: