برچسب: هاله انسان

چاکرا

هفت طبقه یا لایه های نورانی انسان

کالبد اتری حالتی بین ماده وانرژی است از خطوط ظریف انرژی تشکیل شده است که مانند یک شبکه درخشان از پرتوهای سفید و آبی است ساختار شبکه مانند آن در حرکت مداوم است

هولوگرافیک در متافیزیک

یکی از مهم ترین پدیده هایی که در متافیزیک وجود دارد خواندن هاله دیگران است که هولوگرافیک است .

متافیزیک

مدیوم های روحی

تجربیاتِ مدیوم های روحی نتیجه ورود یک موج بیوالکترومغناطیس به درون کالبد فیزیکی و نفوذ آن به میدانِ هاله اثیری ایشان است که تجربه حسِ سنگینی و افزایش دمای بدن واسطه های روحی را در پی دارد.

چاکرا

افراد انرژی خوار

زمانی که ما با شخصی روبرو شویم ، بدن هاله ای نیز با هم روبرو می شود و اگر هاله طرف مقابل ضعیف تر از هاله ما باشد ، با هم همپوشانی دارند ، هاله ضعیف آن شخص ناآگاهانه شروع به مکش انرژی از هاله ما می کند.

هاله انسان چیست و چگونه می توانیم آن را ببینیم؟ هاله شما چه رنگی است؟

هاله انسان پرتوهای رنگی هستن که مربوط به کالبد‌های انسان می‌باشند. افرادی که می‌توانند بعد اتریک( دومین بعد) رو ببیند می‌توانند هاله انسان‌ها و اشیاء را ببینند.

عوامل تاثیرگذار بر سلامتی و میزان انرژی هاله ها

اهمیت هاله برای ما در این است که هرگونه بیماری جسمی و یا مشکل ذهنی در انسان ابتدا بصورت توده ای از انرژی منفی در هاله پدیدار میشود بنابراین میتوان قبل از بیمار شدن جسم

عوامل تاثیرگذار بر سلامتی و میزان انرژی هاله ها

اهمیت هاله برای ما در این است که هرگونه بیماری جسمی و یا مشکل ذهنی در انسان ابتدا بصورت توده ای از انرژی منفی در هاله پدیدار میشود بنابراین میتوان قبل از بیمار شدن جسم

هاله انرژی چیست ؟

 شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه تولد تا لحظه مرگ است و همچنین شامل همه خاطرات گذشته زندگی ما است که از طریق  کارما معین شده است.