برچسب: یائسگی

رحم -تخمدان

نارسایی زودرس تخمدان

نارسایی زودرس تخمدان (POF) ممکن است در هر سنی قبل از یائسگی طبیعی اتفاق بیفتد. یائسگی در ۳۰ سالگی یا حتی ۲۰ سالگی ویران کننده است به خصوص به این دلیل که یائسگی به معنای پایان باروری است.

یائسگی ناشی از عمل جراحی

اکثر موارد یائسگی ناشی از عمل جراحی در اثر اوفرکتومی (برداشتن تخمدان ها) یا هیسترکتومی (برداشتن رحم) منجر به قطع تامین خون به تخمدان می شود. بعد از برداشتن تحمدان فرد بلافاصله یائسه می شود.