دسته: فلسفه

من کیستم و اینجا چکار می کنم؟

یکی از بنیادی ترین سوالات بشر از شاید ابتدای پیدایش بر روی زمین و از زمانی که خودش را شناخته ،اینست که من کیستم و اینجا چکار می کنم؟

آیا ما واقعا وجود داریم؟

آیا ما واقعا وجود داریم؟ آیا تمام انچه می بینیم واقعیت است؟ آیا چیزهای اطراف من واقعا وجود دارند؟

عکس از Ginny Pitchford / Corbis

منطق_صوری_اصطلاحات_فلسفی_۱

منطق یک ابزار یا یک فن است برای درست اندیشیدن ، درست استدلال کردن ، مصون بودن از خطاهای فکری برای رسیدن به علم یا معرفتی تازه …

نئولیبرالیسم: ایده‌ای که جهان را بلعید

امروزه واژهٔ نئولیبرالیسم به ابزاری برای لفاظی‌های سیاسی بدل شده، اما واقعیت این است که این واژه بیانگر ایدئولوژی زمانهٔ ماست

کره زمین

آیا وجود ما در جهان اهمیت دارد؟

اگر ما به خوبی جایگاه خود در جهان را بشناسیم و بدانیم که کجای این عالم هستیم، آن‌گاه به خوبی درک می‌کنیم که ما علت چیزی نیستیم