دسته: فلسفه

۳ تغییر اساسی که ابوعلی سینا در متافیزیک ارسطو ایجاد کرد.

 «ابن سینا پژوهی در غرب» با حضور پروفسور آموس برتولوچی دانشیار فلسفه اسلامی و تاریخ فلسفه قرون وسطی از دانشگاه پیزای ایتالیا و نماینده مدیر راهبردهای بین المللی و علی اکبر ولایتی،

راه‌شیری تابستانی برفراز عجیب‌ترین درختان آفریقا

بعد ملکوتی و ماورایی…

بعد ملکوتی: جهان هستی از بخش‌های مختلف تشکیل شده است، این بخش‌ها از مُلک شروع شده، به ملکوت می‌رود و تا سایر بخش‌های بالاتر ادامه می‌یابد. مُلک اولین و پایین‌ترین بخش جهان بوده،

تفکر فلسفی یعنی تفکر متافیزیکی

انسان همواره فکر می کند اما تفکر فلسفی با تفکر معمولی تفاوت دارد. برای هایدگر تفکر فلسفی یعنی تفکر متافیزیکی. برای همین وقتی می‌خواهد از فلسفه پرسش کند می پرسد که متافیزیک چیست.

علوم غریبه

بعد ملکوتی و ماورایی…

بعد ملکوتی: جهان هستی از بخش‌های مختلف تشکیل شده است، این بخش‌ها از مُلک شروع شده، به ملکوت می‌رود و تا سایر بخش‌های بالاتر ادامه می‌یابد. مُلک اولین و پایین‌ترین بخش جهان

مرگ انديشي و مرگ آگاهي

گذری در عمر

گذری در عمر انسان به این عادت داره که دیگران رو مورد قضاوت و بررسی قرار بده و خودش رو جدا از انسان های دیگه بدونه ،اما ما در این سفر جدا از دیگران نیستیم. با ما در این سفر همراه باشید …

عبور از نقطه سکون(باور شناور)

اصولا ذهن انسان محدود آفریده نشده و هیچ دیواری دور آن وجود ندارد مگر آن دیواری که ما با اطلاعات و باورهای خود دور آن می کشیم و آنرا محدود می کنیم. بدیهی است انسان بدون باور

علوم غریبه

با قانون کارما بیشتر آشنا شوید .

هدف‌ اصلی‌ ما در زندگی‌ تکامل‌ است ؛ با این ‌وجود گاهی اوقات در مسیرمان‌ عدم‌ توازن‌هایی‌ ایجاد می‌کنیم‌ که‌ برای‌ سایرین‌ یا خودمان ‌رضایت‌بخش‌ نیست. بنابراین گاهی اوقات‌ چیزی‌ را می‌آفرینیم‌ که‌ قانون کارما «karma» نامیده‌ می‌شود.

انسان و ماهیت جهان – بخش پنجم (پایانی)

جان استوارت میل (John Stuart Mill) معتقد بود که در واقع تصورات ما، همه آن چیزی است که میتوانیم بدانیم. ما این تصورت را در پی یکدیگر و به شیوه های ثابت میابیم و خیلی اوقات بطور منطقی

انسان و ماهیت جهان – بخش چهارم

لذا تمامی آنچه که داریم، توالی تصورات است. اینها ناشی از تاثرات هستند. از نظر او، مشاهده ی ترتیب و توالی یکسان رویدادها در دفعات بیشمار، به شکلی ویژه در کارکرد ذهن ما تاثیر می گذارد

رنه دکارت

انسان و ماهیت جهان – بخش سوم

نظریه دیگر می آموخت که چیزهای واقعی در جهان، اشیاء واقعی هستند که درک و تجربه می کنیم و کلی‌ها فقط اندیشه هایی در ذهن هستند. این نظریه و این روش پایه و اساس علم مدرن را تشکیل داد.