پ پ

دسته: فلسفه

فرضیه، مدل، نظریه و قانون در علم

در کاربرد روزمره کلمات فرضیه، مدل، نظریه و قانون تعابیر متفاوتی داشته و بعضا با دقت ناکافی به کار برده می شوند

من کیستم و اینجا چکار می کنم؟

یکی از بنیادی ترین سوالات بشر از شاید ابتدای پیدایش بر روی زمین و از زمانی که خودش را شناخته ،اینست که من کیستم و اینجا چکار می کنم؟

آیا ما واقعا وجود داریم؟

آیا ما واقعا وجود داریم؟ آیا تمام انچه می بینیم واقعیت است؟ آیا چیزهای اطراف من واقعا وجود دارند؟

عکس از Ginny Pitchford / Corbis

منطق_صوری_اصطلاحات_فلسفی_۱

منطق یک ابزار یا یک فن است برای درست اندیشیدن ، درست استدلال کردن ، مصون بودن از خطاهای فکری برای رسیدن به علم یا معرفتی تازه …

بیان مشکلات مالی با کودکان

چطور پول معیار سنجش همه‌چیز شد؟

هزاران سال است که پول و بازار وجود دارد. اما با آنکه پول در بسیاری از تمدن‌ها محوریت داشته است،

نئولیبرالیسم: ایده‌ای که جهان را بلعید

امروزه واژهٔ نئولیبرالیسم به ابزاری برای لفاظی‌های سیاسی بدل شده، اما واقعیت این است که این واژه بیانگر ایدئولوژی زمانهٔ ماست