دسته: فلسفه

تفاوت های علم و شبه علم

۱- علم : هدف اصلی علم شناخت هر چه کامل تر و یکپارچه تر از جهان فیزیکی است . /شبه علم معمولا توسط اهداف ایدئولوژیک فرهنگی و تجاری هدایت میشود

کره زمین

جهان هستی، واقعی یا تخیلی؟

تست‌هایی وجود دارند که می‌توانند مشخص کنند که آیا ما بخشی ازیک شبیه‌سازی کامپیوتری غول‌پیکر هستیم یا خیر.

ﺁﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ؟

افرادی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﻼﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

“راهی که آمدیم”

در قلب توده‌ بزرگی از ماده‌ی تاریک، در نقطه‌ای از کهکشان مارپیچی بزرگ‌مان، برروی سیاره‌ی خارق‌العاده‌ای که به‌دور خورشید با شکوه‌مان می‌چرخد،

جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی

تا اینجا گفتیم علم به حضوری و حصولی تقسیم میشود علم حصولی به تصورات و تصدیقات ، خود این تصورات و تصدیقات به بدیهی و نظری تقسیم میشوند

تصورات و تصدیقات

علم در اولین دسته بندی به حضوری و حصولی تقسیم میشود ولی علم حصولی خود ، دو نوع است اول تصور ، دوم تصدیق که هر کدام به بدیهی