دسته: روانشناسی

نقص های مغزی در افراد مبتلا به ADHD

کارکرد اجرایی یک سیستم مغزی است که فرد را قادر به کنترل و استفاده از توانایی های ذهنی خویش می کند. بسیاری از افراد مبتلا به ADHD نقص هایی در عملکرد اجرایی دارند.

روانشناسی عشق : چطور کسی را عاشق خود کنید

آیا شما فردی دشوار هستید؟

افراد از خودراضی و خودخواه، معمولا آن چنان درگیر ابراز افکار و عقاید خود هستند که فراموش می کنند دیگران هم حرفی برای گفتن یا حرفی برای ابراز عقیده دارند.

پیشگیری و معالجه مشکلات مغزی

بیماری جدی که می تواند به مغز، نخاع و اعصاب اثر کند عبارت است از خونریزی و غده های مغزی، صرع، بیماری های اعصاب موتوری، تصلب بافتها (MS) و بیماری پارکینسون

بیماری های پریشان کننده

بیماری های پریشان کننده یک سری بیماری های غیرقابل کنترل هستند که همراه با افسردگی شدید به انواع مختلفی خود را نشان می دهند،

فراموش کردن عشق

انعطاف پذیری عاطفی چیست؟

وقتی با چالش هایی روبرو می شوید که شما را از درون دگرگون می کند، چگونه به آن پاسخ می دهید؟ نحوه برخورد شما با احساساتان ، هر جنبه ای از زندگی شما را شکل می دهد.