دسته: پزشکی و سلامت

موسیقی درمانی

فواید موسیقی درمانی

 استفاده مناسب از موسیقی توسط یک درمانگر آموزش دیده با هدف ایجاد تغییرات مثبت در سلامت روحی یا جسمی انسان را موسیقی