مجله علمی : اینفو

ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان

دانشمندان می گویند:ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان،توانایی های فرا زمینی در اصلاح DNA

جمعی از محققان که بر روی پروژه ی ژنوم انسان کار می کنند اعلام کردند که کشف علمی بسیار متحیر کننده ای کرده اند.آن ها بر این باورند که ۹۷ درصد

اهداف موجودات بیگانه

موجودات بیگانه تا قبل از انفجار اولین بمب اتمی همواره اعمال بشر را دورا دور زیر نظر داشتند و این ماجرا تا آنجا که مدارک تاریخی نشان می دهد به هزاران سال پیش باز می گردد.

بیوگرافی اومنک اونک و قرار مصاحبه با ایشان.

مقوله حیات فرازمینی همیشه یکی از بحث برانگیزترین مباحث در حوزه علم، فلسفه و معنویت بوده و هست. برای بسیاری، این مقوله به داستان­های علمی-تخیلی بیشتر شبیه است

موفمن (Mothman)

موفمن (Mothman)

وجود داستان هایی درباره وجود موجودات افسانه ای یا فرا انسانی چه در گذشته و چه حال مباحثی منحصر به منطقه یا کشور خاصی نیستند. گرچه بسیاری