پ پ

مجله علمی : اینفو

ضحاک

ضحاک یک شیطان بسیار زشت در فرهنگ باستانی ایران است که بعنوان آژی دهاک در متون باستانی اوستا از او یاد شده است در میان ایران او را د هاک یا بوار اسب یعنی کسی

راز تمدنهای مشابه در دوسوی اقیانوس اطلس-مصریان – اینکاها

مصریان باستان در شمال قاره آفریقا و تمدن اینکاها و ماقبل اینکاها در آمریکای جنوبی هر یک در گوشه‌ای از این جهان به‌وجود آمدند و هرگز رابطه‌ای با هم نداشتند،

ابری که سؤال ایجاد کرد

به گزارش مشرق به نقل از فارس، آخرین روزهای سال گذشته در مسکو اتفاقی افتاد که خیلی‌ها را به تعجب واداشت. این روز در آسمان مسکو تکه ابری با شکلی