برچسب: آگاهی

ذهن

خوب بودن کافی نیست باید بیدار شویم

 بسیاری از افراد بر این باورند که با اخلاقیات و با انجام کارهای خوب می توانند زندگی خود را با وجدانی آسوده به سر ببرند، اما برای پیشرفت در مسیر درونی و برای سیر تکامل روحی و درونی، فقط انجام کارهای خوب و مطابق با عرف اجتماعی کافی نمی باشد.

زندگی

خود برتر

خود برتر خود واقعی شماست، آگاهی روح شماست. آن خود شما که اینجا روی زمین زندگی می کند تنها انعکاسی از آگاهی خود برتر شماست.

ذهن

اگاهی چیست ؟ تکامل و فهم بیشتر در طول زمان – مغز ما که کی کامل می شود؟

آگاهی از اینکه دیگران اورا چگونه می بینند او برچسب را روی سرش رها می کند برای اینکه با دیگران هماهنگ شود اما بروکر بیشتر علاقمند بود که برچسب مزاحم را از روی سرش بردارد.

کشف ابرسازه هایی در مدار یک ستاره بسیار دور

باور ها و اعتقادات لایت ورکر ها و رزم آوران نور بیدار شده

لایت ورک مذهب یا دین نیست و فقط به معنی عشق بی قید و شرط به همه است و در اینجا به یک سری از باور واعتقاداتی که لایت ورکر ها و رزم آوران نور بعد از بیداری و در حین آن به آنها میرسند را در اینجا آوردیم.

هیپنوتیزم جمعی ماتریکس

اگر میخواهیم یک حقیقت جو باشیم، فریب به تدریج خودش را به ما آشکار میکند. اگر میخواهیم کنترل آگاهی و روح خود را داشته باشیم و مسئولیت این مسئله را میپذیریم، مکانیزم کنترل آگاهی

مدیتیشن

فضای شخصی مقدس من

موضوع فضای شخصی و آگاهی از مرزهای سالم ، یا آگاهی از حق نه گفتن و همپوشانی پرانرژی آن ، در من را در داخل می کوبد. این مبحث دوباره با موضوع ارزش ارتباط نزدیک دارد. از طریق

 سمبل قدرتمند ریکیسمبل شفا از راه دور

۳ سمبل قدرتمند ریکی

البته سمبلها‌ی ریکی انرژی یا آگاهی خود را دارند و می‌توانید روی آنها مراقبه کنید تا به شما نشان داده شود چگونه از آگاهی الهی که در خود سمبلها به ودیعه گذاشته شده است بی واسطه استفاده کنید.

زمان و آگاهی

زمان و آگاهی

اولین چیزی که از زمان بخاطر داربم، صدای تیک تاک ساعت و گذر برق اسای آن است. اما حقیقت زمان چیست و چرا در نسبیت،

ذره و آگاهی

بسیاری از نتایج شگفت انگیز مکانیک کوانتوم از آزمایش دوشکاف نتیجه میشود. برای مثال تأثیر آینده بر وضعیت ذره کوآنتومی

آگاهی , بغرنج ترین پرسش فلسفی

آگاهی، آخرین راز بزرگ علم است. تحولات هیجان‌انگیزی که در حوزۀ شناخت مغز صورت گرفته است