برچسب: ربوده شده گان

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

فرازمینی ها و دانشجوی برزیلی

پسر بیست و پنج ساله برزیلی، دانشجوی رشته روانشناسی، که در مورد وجود موجودات فضایی تحقیق میکرد به یکباره از اتاق خوابش غیب شد.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

ربایش توسط فرازمینیان چگونه شروع و پایانی دارد؟

این دومی توضیح داده بود که رفتار بیگانگان تا حد زیادی سادیستیک و در راستای هدف آنها مبنی بر تولید نژادهای دورگه از انسان‌ها و فضایی‌هاست.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

وقایع بی توضیح “بنینگتون” وپرونده ی ناپدید شدن و ربوده شدن ناشناخته ی آدم ها

آخرین باری که کسی در شهر کوچک بنینگتون در ایالت “ورمونت” امریکا به نحو اسرارآمیزی گم شد ، ۲۸ اکتبر سال ۱۹۵۰ بود.. شاید پژوهش کنندگان شکاکی نیز وجود داشته باشند ولی

تادمدرن

سال ۱۹۸۰ ،تادمدرن ،انگلستان ،مورد عجیب پلیسی که همه چیز را بعدا بخاطر آورد..

در ۲۸ نوامبر ۱۹۸۰، آلن گادفری ،پلیس شهر تادمدرن در یورک شایر انگلستان، مشغول گشت زنی برای یافتن چند راس گاو بود

ادعای چند دختر : ما با بیگانگان فضایی رابطه برقرار کرده ایم و نوزادان آنها را به دنیا آورده ایم .

این زنان نه تنها یوفوها را مشاهده کرده اند بلکه افزون بر این با سرنشینان آنها رابظه ی جنسی نیز برقرار کرده اند و ۱۳ نوزاد دو رگه به دنیا آورده اند .