برچسب: مسافران زمان

ساعت سه گانه

جان تایتز مسافر زمان

جان تایتر کسی است که در دوم نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی شروع به معرفی خود در اینترنتکرد و مدعی شد که مسافر زمان است و از سال ۲۰۳۶ می آید.

سیاهچاله‌

غارها و فرازمینی ها – ایا غارها گذرگاهی برای موجودات فضایی بوده اند

یا اینکه در حقیقت چنین سفر میان منظومه ای در جهان باستان وجود داشته است؟ در اینصورت، چه کسی… یا چه چیزی ، موجد چنین تکنولوژی پیشرفته ای در هزاران سال پیش، بوده است؟

سیاهچاله‌

سفر در زمان و راز فرازمینی ها – آیا حقیقتی شوکه کننده ایی قرار است اشکار شود

آیا ممکن است که سطحِ تکنولوژی پیچیده آنها فوقِ همه تصوراتِ ما باشد؟ صرف اینکه اینکار برای ما غیر ممکن است به معنی اون نیست که برای همه غیر ممکنه و قطعاً وقتی صحبت از فضایی بودن وعبور از محدود

کنده کاری عظیم مریخ

فرازمینی ها و سفر در زمان – برسی سندهای تاریخی سفر در زمان

اغلب باستانشناسان معتقدند که “کیوا” در زمانی، مسقّف بوده است اما به طرز غریبی، برخی از افسانه های “هوپی” از این ساختار مُدور به عنوان “خانه ابرها” یاد می کنند .

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

ایا موجودات فضایی مسافران زمان هستند

شاید بتوان پاسخ را در افسانه ها و آیینهای تمدنی باستانی در نیومکزیکو یافت. دره “چاکو”، نیومکزیکو در ناحیه بیابانی دور افتاده ، “در ۱۵۰ مایلی شمال غربی “الباکورکی ویرانه های اسرار آمیز قوم باستانی “پوئِبلو” آرمیده است.

ماندلا

موجودات فضایی سفر در زمان – مقاله جامع در مورد تئوری سفر در زمان

این احتمال هیچ دور از ذهن نیست که این غریبه ها در حقیقت، مسافران زمان بوده باشند و تئوریهای علمی اسرار جهان را آشکار می کنند.

دروازه پلوتو

فرازمینی ها و گذر گاه کیهانی – دروازه ای به بُعدهای دیگر

فرازمینی ها از طریق یک جور معبر انرژی سفر می کردند .

ناپدید شدنی غیر قابل توضیح اینکه یک دفعه ناپدید میشن، نشون میده که حتما یه خبرایی هست و غاری که میگویند دروازه جهنم است .

نمودار متداولی که برای نمایش «انحنا»ی فضا-زمان استفاده می‌شود. باید توجه داشت که این نمودارها صرفاً نمودهایی دوبُعدی از یک فضا-زمانِ در واقع چهاربُعدی‌اند.

‍ ‍ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ؟

ﺍﮔﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺘﯽﺑﺎﻻﺗراﺯﺳﺮﻋﺖﻧﻮﺭ ﺩﺳﺖﭘﯿﺪﺍﮐﻨﯿﻢﺩﺭﺍﯾﻦﺻﻮﺭﺕﺍﺯ ﻧﻈﺮﺗﺌﻮﺭﯼﻣﯿﺘﻮاندﺩﺭﺯﻣﺎﻥﻫﻢ ﺳﻔﺮکند.ﺍﯾﺎﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺍﺯﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮبوﺩﻧﺪﯾﺎﺑﻪﺭﺍﺳﺘﯽﻣﺴﺎﻓﺮﺍن ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯﺟﻨﺲﺧﻮﺩﻣﺎﻥ؟