دسته: محیط زیست

بخشی از دریاچه آرال (خوارزم) که خشک شده است

سازمان جهانی هواشناسی: زمین به مکانی ناشناخته تبدیل شده

پژوهشگران سازمان جهانی هواشناسی در تازه‌ترین گزارش‌شان از تحولات آب و هوایی، تصویری نگران‌کننده از آینده کره زمبن به دست می‌دهند: گرمایی بی‌سابقه در انتظار ماست. براساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی، گرمای رکوردشکنی...

بوم‌شناسی دانشی است که به پرسش‌های عام درباره‌ ارتباط متقابل جانوران و گیاهان با زیست‌محیط‌شان می‌پردازد

چرا بوم‌شناسی مهم است؟

دمای جهان و سطح آب دریاها رو به افزایش است؛ کوچک‌ترین گونه‌های گرازماهی در جهان تا مرزِ انقراض پیش می‌‌روند؛