دسته: تغذیه و تناسب اندام

کربوهیدارت

چرا مواد غذایی حاوی کربوهیدارت های خوب برای انسان مفید هستند؟

دو نوع کربوهیدارت وجود دارند که شامل کربوهیدارت های پیچیده و کربوهیدارت های ساده می شوند. حقیقت این است که کربوهیدارت ها در هر جایی