دسته: مجله زنان

حرکات ورزشی دوره بارداری

ورزش پس از زایمان

هفته های نخست پس از زایمان ممکن است برای مادر دوران مشغولیت و سردرگمی باشد.

سونوگرافی واژینال چگونه انجام می شود؟

سونوگرافی واژینال بررسی دستگاه تناسلی (کلیه ها و مثانه) و لگن خانم می باشد. این بررسی کمک می کند هر گونه ناهنجاری در رحم، دهانه رحم و پوشش رحم، لوله های رحم، تخمدان، مثانه و حفره لگن مشخص شود