دسته: علوم و مهندسی

در میانه سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۹، نواحی سبز در ایالات متحده آمریکا به دو برابر میزان سابق افزایش یافته‌اند

چگونه اکوسیستم تغییر می‌کند

تاثیرات انسان بر روی سیاره زمین، از جمله تغییرات آب و هوایی مرتبط با بشر، به شکل‌ بی‌ سابقه ای اکوسیستم را دچار تغییرات می کند.

وداع با قطب

آنها که نسبت به توان انسان برای تغییر اقلیم زمین تردید دارند، باید نگاهی به قطب شمال (شمالگان) بیاندازند و برخود بلرزند.

مغز

فقر آب، تهدید امروز و آینده

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که در حدود یک  میلیارد از جمعیت هشت‌میلیاردی دنیا به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند و برای این جمعیت فقر جامع