دسته: موفقیت

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۴

به منظور جذب ثروت قابل ملاحظه در زندگیتان، قطعاً باید آماده ی دریافت آن باشید. همچنین باید پذیرای این عقیده باشید که هر موقعیتی که با آن روبه رو میشوید، ممکن است یک موقعیت پول ساز را به شما پیشنهاد کند

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۳

این تمرین ساده را امتحان کنید. در ذهنتان، این امید را بیافرینید که بعد از اتمام این برنامه، عملاً بدانید که چطور با رفاه زندگی کنید

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۲

تمام اصول روان شناختی که تاکنون مطالعه کردهاید، شما را به این حقیقت میرسانند که به کار بردن درست انرژی خلاق، تجربه هایی با که آرزو دارید، به صورت مغناطیسی به سمت شما جذب میکند.

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۱

دیروز تمرین کردید که چطور حالت هوشیاریتان را به زمان حال بیاورید. خوشبختانه در تمرین روز قبل توانستید تمرکز ذهنتان را به آنچه که واقعاً در زمان حال در اطرافتان اتفاق میافتد، تغییر جهت دهید. همچنین حالت ع

مانند پولدارها رفتار کنید

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۱۰

امروز روزی است که باید زندگی را به خاطر آینده متوقف کنید. لحظه ی حاضر تمام چیزی است که تا به حال تجربه کرده اید، بنابراین باید یاد بگیرید که از زمان حال لذت ببرید، اگر میخواهید از زندگیتان لذت کافی را ببرید. 

پولدار شویم

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۹

تمایلات شما راهی برای پیشرفت روان شناختی شما به عنوان یک انسان هستند. اگر تمایلات خود دنبال کنید و از خودتان علت واقعی چیزهایی را که میخواهید داشته باشید بپرسید، در مییابید که تمایلاتتان همیشه

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۸

هیجانات و احساسات شما قدرتی جادویی دارند که میتوانند انرژی خلاقتان را به تجربهای واقعی از جمله تجربه ی رفاه و ثروت تبدیل کنند.  

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۶

قدرت خود القایی و چگونگی استفاده از آن همانطور که متوجه شدهاید، دراین دوره ۳۰ روزه مبنای برنامه خوشبختی عبارتست از به کارگیری روزانه ی خود القایی برنامه ریزی مجدد ذهن شما. دلیل ساده ی این امرآن است

پول

برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن ۵

شما خود، منفی نگری دیگران را به خود جذب کردهاید وآن را مانند یک انسان پروراندهاید، پس قطعاً با مقاومت یا نمود آن در حالت مردم منفی نگر ویا زمزمهای در ذهن خود روبرو خواهید شد.