مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

اشتباهات ونوسی

اشتباهات ونوسی

زندگی نه میدان جنگ است و نه بازار رقابت. بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که دوره و زمانه عوض شده و بیشتر قانون‌های نانوشته زناشویی هم تغییر کرده است،