مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

سفر در زمان از خیال تا واقعیت

در رمان معادله ی یانوس، جی . اسپرویل نویسنده به یکی از دردناکترین مشکلات سفر در زمان پرداخته است. در این داستان ریاضیدانی برجسته که هدفش راز سفر در زمان است با زنی عجیب...