پ پ

مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

مجله گاردین:آخرین اسناد محرمانه منتشر شده نشان میدهد که وزارت دفاع بریتانیا موضوع بیگانگان فضایی را جدی گرفته است.

مجله گاردین:آخرین اسناد محرمانه منتشر شده نشان میدهد که وزارت دفاع بریتانیا موضوع بیگانگان فضایی را جدی گرفته است.

آیا بشقاب پرنده سال ۵۵، مسافرانش را در تهران پیاده کرد؟ فرازمینی­ها در تهران

سید معین عمرانی| برای محققین پدیده یوفولوژی در ایران، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا فرازمینی­ها در ایران نیز دیده شده­ اند

مصاحبه بیل رایان و کری کاسیدی با آقای ایکس، مسئول سابق آرشیو پرونده های یوفو

بیل: من بیل رایان مولف وبسایت سرپو (serpo.org) هستم که در اواسط نوامبر سال ۲۰۰۵ راه اندازی شده. یکی از ویژگی های بارز این وبسایت