برچسب: اسکیزوفرنی

غلبه بر نگرانی‌‌های کودکی

نشانه ها یا شاخص های اولیه ی اسکیزوفرنی کودکی چیست؟

در برخی موارد کودکانی که دچار اسکیزوفرنی می شوند در مقایسه با سایر کودکان تفاوتهای رشدی اولیه دیده می شود. اسکیزوفرنی نیز همانند اوتیسم ریشه هایی در رشد مغز دارد.

بارداری

احتیاط های ضروری در مورد بارداری افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی می تواند در دخترها تا حدی متفاوت از پسرها باشد. شروع اسکیزوفرنی در دخترها دیرتر بوده و ممکن است دختران علائم متفاوتی را نسبت به پسران نشان دهند

10 بیماری موثر بر میل جنسی زنان

ارتباط اسکیزوفرنی و همجنس گرایی

ملاقات چطور است؟ آیا با اجازه ی این کار را بدهیم؟ چه چیزی باید بدانیم و چکار باید بکنیم؟ آیا مسئله ای وجود دارد که به مشاوره ی آموزش رابطه ی جنسی نیاز داشته باشیم؟ آیا بین اسکیزوفرنی و هم جنس گرایی رابطه ای هست؟

گل

سوء مصرف حشیش و اسکیزوفرنی

این یافته که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دو برابر افراد در کل جمعیت احتمال دارد که حشیش مصرف کنند، پژوهشگران را ترغیب کرده است

لوبوتومی، درمان مرگبار

علم پزشکی با وجود اینکه میلیون انسان را از مرگ نجات داده است و باعث پیشرفت دیگر جنبه های علم نیز شده است دارای نقاط تاریک بسیاری است،