برچسب: اسکیزوفرنی

گل

سوء مصرف حشیش و اسکیزوفرنی

این یافته که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دو برابر افراد در کل جمعیت احتمال دارد که حشیش مصرف کنند، پژوهشگران را ترغیب کرده است

لوبوتومی، درمان مرگبار

علم پزشکی با وجود اینکه میلیون انسان را از مرگ نجات داده است و باعث پیشرفت دیگر جنبه های علم نیز شده است دارای نقاط تاریک بسیاری است،