دسته: دانستنی های روابط جنسی

چند مورد در رابطه با آمیزش جنسی

واکنش های جنسی در روابط جنسی

به کلیه تغییرات فیزیولوژیکی اطلاق می شود که در جریان یک عمل جنسی در بدن ایجاد می شوند. این تغییرات دارای چهار مرحله مشخص زیر می باشند که مجموعا چرخه پاسخ جنسی را تشکیل می دهند:

رابطه جنسی

دفعات مقاربت و اثرهای آن

تعداد دفعات مقاربت را نمی توان به صورت قطعی تعیین کرد و ترتیب معینی برای آن قایل شد. فعالیت جنسی در ازدواج تحت تاثیر قدرت و میل جنسی فردی و اوضاع و احوال خاص و نوع روابط زناشویی قرار دارد.

اختلال در روابط زناشویی

چگونه پس از درمان سرطان سینه از رابطه جنسی لذت برد؟

درمان سرطان سینه میتواند موجب ایجاد احساس “زخم و ناراحتی” در زنان شود. در اینجا به این مساله میپردازیم که چگونه رابطه جنسی خود را احیا کنید: