دسته: بیگانگان باستانی

اریک فون دانیکن

راز هزقیل نبی

«در پنجمین روز ماه چهارم، سال ۳۰ در کنار رود چبار Chebar که در میان تبعیدیان قرار داشتم، ناگهان پهنه‌ی آسمان شکافته شد… در این حال از جانب شمال توفانی در گرفت. ابری عظیم که اطرافش بسیار درخشان بود به ما نزدیک می‌شد.

اپلیکیشن ستاره شناسی

عصر آکواریوس

آنتروپولوژی عرفان ، به جزئیات تاریخ تمدن های گذشته ، حال و آینده زمین می پردازد..

فرازمینی

دجال‎

درباره آخرالزمان و ظهور منجی سخن فراوان است،در این میان شخصیتی نیز خودنمایی می‌کند که او را روایات ما با...