مجله علمی خبری اینفو مجله علمی خبری اینفو

انقلاب در فرهنگ

انقلاب در فرهنگ – محمد مهدی مرادی

جَذر ِ ستیز ِ شرق و غرب را در کدام قاموس جز ورق پاره‌های کِذبِ صومعه‌داران می‌توان پژود؟ وقتی فرهنگ، ننگ می شود و دایره‌یِ تدبیر، تنگ و ارزانی ِ سر، سنگ! گوی بلورین...

رمان مه‌نشین

کتاب‌شناخت؛ رمان مه‌نشین

مِه قوانین خودش را دارد، شاید برای یک مِه‌شکن یافتن جهت حرکت مهم باشد، ولی برای یک مه‌نشین دیگر تفاوتی ندارد. مه‌نشین به