دسته: مهندسی صنایع

استاندارد ایزو 9001

عوامل تعیین کننده هزینه اخذ ایزو

اخذ ایزو الزامات و پیش نیازهایی دارد که هر کدام به صورت جداگانه هزینه هایی دربر دارند. به طور کلی هزینه اخذ گواهینامه ایزو برای هر شرکت یا سازمان با دیگری متفاوت است و به متغیر هایی بستگی دارد،

سخنراني با هر دو نيمكره مغز

تدوین استاندارد بین المللی جدید برای طب سنتی چینی

بهرمندی از استاندارد های ایزو در هر حرفه و صنعتی موجب بهبود عملکرد خواهد شد حتی اگر حرفه ای تخصصی مثل طب سنتی چینی باشد! بویژه آنکه مشاوره ایزو و اخذ گواهینامه موجب

استانداردهای ایزو در قیمت گذاری صحیح

یک استاندارد ایزو از میان استانداردهای جدید ایزو، برای قیمت گذاری محصولات به مصرف کنندگان کمک می کند تا به سرعت و به طور موثر بین تمامی برندها مقایسه ای سازنده داشته باشند.

گواهینامه ایزو 9001

ساختن جهان برای افراد ناتوان با کمک استانداردهای ایزو

مزایای استانداردهای ایزو به ساخت جهانی مناسب برای زندگی افراد ناتوان نیز منجر می شود. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان دارای برخی از انواع ناتوانی هستند. بنابراین توانمندسازی

گواهینامه ایزو 9001

معرفی استانداردهای معتبر جهانی

احتمالا بارها در تبیلغات کالاهای مختلف شنیده اید که این محصول موفق به دریافت گواهینامه ایزو شده است. بدون شک محصولاتی که استاندارد هستند بسیار باز ارزشتر از نوع غیر استاندارد می باشند.